TR / ENG

ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. tarafından tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak;

 

Çalışan adayı iseniz;

 

·       Varsa özgeçmişinizde ve kimlik belgelerinizde yer alan fotoğrafınız, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, engellilik durumu, kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verileriniz Aydınlatma Metninde yer aldığı üzere işe alım süreci kapsamında işlenmektedir.

·       Sizden özellikle istemediğimiz veya ihtiyacınız olmadığı sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

·       Aydınlatma Metninde belirttiğimiz özel nitelikli kişisel verileriniz özgeçmişinizde yer almaları halinde işe alım süreci kapsamında işlenmektedir.

 

Çalışan iseniz;

 

·       Kimlik, iletişim özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, meslekî deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, lokasyon gibi şirketimize aktardığınız kişisel verileriniz;

·       Engellilik durumuna ait bilgileriniz, kan grubu bilginiz, kişisel sağlık bilgileriniz, kullanılan cihaz ve protez bilgileriniz, biyometrik verileriniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili ve kılık kıyafet (beden bilgisi, ayakkabı numarası vb.) özel nitelikli kişisel verileriniz;

·       6698 Sayılı Kanun’da açık rıza alınmasına gerek olmayan hallere ek olarak, İş sözleşmesi yapılması ve uygulanması, özlük işlemlerinin yapılması, işyeri güvenliğinin sağlanması, SGK ile özel sigorta kapsamında sağlık hizmeti verilebilmesi, hastalık izni kayıtlarınızın tutulabilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, gerektiğinde işe özgü kıyafet verilebilmesi ve veri sorumlusunun faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli işlemler amacıyla işlenecektir.

 

Yukarıda sayılan sebeplerle kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, yetkili kurum ve kuruluşlara, topluluk şirketlerine aktarılacaktır.

 

Başvurunuzu internet sitemizdeki başvuru formu aracılığıyla yapmanız halinde kişisel verileriniz www.optimumcozum.com adresindeki Çerez Politikasında belirtildiği şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

 

Google Bulut hizmeti (G-Suite) kullanmamız ve Google bulut sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız. Verileriniz Google sunucularında kriptografik şifrelemeyle saklanmakta ve verilerin içeriğine şirketimiz dışında kimsenin erişimi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Yukarıdaki “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz” ve “Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması” başlıkları altındaki metinleri okudum ve anladım.

 

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz:

 

·       Özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda ve Aydınlatma Metninde belirtilen şekillerde işlenmesine;

 

 

  AÇIK RIZAM VARDIR

 

  AÇIK RIZAM YOKTUR

 

 

·       Kişisel verilerimin yukarıda ve Aydınlatma Metninde belirtilen şekillerde yurt dışına aktarılmasına;

 

 

 AÇIK RIZAM VARDIR

 

 AÇIK RIZAM YOKTUR

 

 

 

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

 

 

ÇALIŞAN ADAYI İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TAAHHÜDÜ

 

Şirketiniz nezdinde iş başvurusu yapmış olmam sebebiyle referans olarak gösterdiğim kişilerin verilerini bu kişilerin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığımı ve bu kişilerin bilgilerinin tarafımca referans olarak paylaşılmış olması nedeniyle her türlü sorumluluğun tamamen tarafıma ait olduğunu ve olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: