TR / ENG

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

İşe Alım Süreci


Optimum’un işe alım sürecinin temel amacı, İnsan Kaynakları Politikamızla uyumlu, Organizasyon yapımızdaki açık pozisyonlar için gerekli davranışsal ve mesleki bilgi, becerilere sahip, yenilikçi, takım çalışmasına, sürekli kendisini geliştirmeye açık, kişileri bünyemize kazandırmaktır.

Eğitim ve Gelişim


Optimum eğitim faaliyetleri ile, çalışanlarımızın yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili şekilde yapabilmeleri için mesleki bilgi ufuklarını genişleten düşünce, rasyonel karar alma, davranış ile tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişimler yapmayı amaçlanmaktadır.

Performans Değerlendirme


Optimum’da hedeflerle yönetim, kişisel ve mesleki gelişim, ücretlendirme, kariyer planlama gibi süreçlere baz teşkil edecek Performans Yönetim Sistemi’ni oluşturan unsurların ve aylık/dönemlik/senelik performans sürecinin nasıl yönetileceğinin ve raporlanacağının belirlenmesi için oluşturulan Performans Yönetim Süreci, çalışanların performans ve gelişimlerini takip ederek şirketin vizyonu ve misyonuna yaptıkları katkıları ölçmek ve gerekli desteği sağlamak için uygulanmaktadır.

Kariyer Yönetimi


Optimum’un organizasyon yapısı içinde bulunan nitelikli elemanların kariyer gelişimlerini sağlayabilmek için bir kariyer planlaması yapılmaktadır. Amaç, gelişim ve rotasyona uygun olarak çalışanların kariyer gelişimine fırsat yaratmak ve kritik pozisyonlar için yedekleme olanağını oluşturmaktır.