TR / ENG

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası

Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic A.Ş. olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, ulusal çerçevede yasal ve diğer şartlara uyum sağlama bilinciyle;

  • Verinin, bilginin ve bulundukları varlıkların gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin kabul edilebilir seviyenin üstünde tutarak sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanmasını,
  • Güncel teknoloji ve yenilikleri takip ederek iş süreçlerimizde ve sunduğumuz hizmette yenilikçi bir yaklaşım ile hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasını,
  • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirilerek farkındalık oluşturulması ve arttırılmasının sağlanmasını,
  • Uyguladığımız ve uygulayacağımız diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik bir yönetim şekli benimseyerek sürekli iyileştirmeyi
Tüm paydaşlarımıza taahhüt ederiz.

Sertifikamıza erişmek için lütfen tıklayınız!