TR / ENG

Operasyonel Filo - Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü Yazılım Çözümleri

OPTIMUM,  operasyonel filo kiralama ve Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü şirketlerinin günümüzde karşı karşıya olduğu baskılara cevap verebilmek ve bundan kazançlı çıkmalarını sağlamak için pazara yol gösterici yazılım süreçleri tasarlar ve sunar.

Biz sürekli olarak konumuzda uzmanlaşmış bir konumdayız; böylece sektörün bugün karşılaştığı sorunlara yönelik olarak yeni ürünlerin ve hizmetlerin ivme kazanması, müşteri davranış ve beklentilerindeki önemli değişimler, ürün ve fiyatlamasında ki önemli şeffaflık talebi, yeni teknolojiler, iletişim kanallarının hızla çoğalması ve sürekli artan rekabet konularında derin bir bilgiye sahibiz.

Bizim yazılım çözümlerimiz pratikleşen uzmanlık alanı ve ileri teknolojik oluşumlarla bir bütünlük kazanmış olup,   bu derinliğine anlayış çok disiplinli yaklaşımla fayda üretmektedir.

Ana kazançlar;

 • Yeni ürün ve hizmetler ile iyileştirilmiş beceri edinme ve pazara önemli denecek seviyede hızlı giriş gerçekleştirmek
 • Müşteri hizmet ve devamlılığı ile risk yönetimini güçlendiren tam döngülü, çok kanallı yönetimi şekillendirmek
 • Faaliyet masraflarını düşürerek, sisteminizdeki kaçakları yok ederek ve hizmeti iyileştirerek,  ilk ihbardan tamir sürecine kadar, tüm süreci yöneten yönetim çözümleri sunmak
 • Sektöre yönelik analitik yaklaşımlar oluşturmak, vakaların içyüzünü algılamak, müşterileri, ve koşulları analiz etmek.
 • Yazılım çözümlerimiz;

 • Hasar Yönetim Yazılımı
 • Bakım Onarım Yönetim Yazılımı
 • SSH Yönetim Yazılımı
 • Online Bakım-Onarım Onay ve Fatura Yönetim Yazılımı
 • Toplam Maliyet Karşılaştırma Yönetim Yazılımı
 • Parça Tedarik Sistemi Yönetim Yazılımı


 • OPTIMUM Hasar Yönetim Yazılım Çözümleri

  Hasar yönetimi yapmanın en kolay yolu Optimum Hasar Yönetim Yazılım Çözümleri ile yapılmaktadır.
  Yöneticiler hasarları hayatın talihsiz bir gerçeği olarak görürler.
  Güvenlik tehdidi olmasından öte, değer kaynaklarını tüketen bir maliyet yapılanması olarak  değerlendirirler.
  Bizim kapsamlı hasar yönetimi hizmetimiz kuruluşunuza, size ve sürücülerinize külfet teşkil eden hasar maliyetlerini düşürmede yardımcı olur.
  Kiralama şirketleri için geçen her yıl binlerce hasarı işleme alıyoruz. Tüm bu deneyimler hasar vakalarında kullanmakta olduğumuz etkin süreçleri yansıtmaktadır.
  Çözümümüz hasar yönetiminde yedek parça tedariki sisteminde talep, yetki, faturalama ve ödeme ile ilgili idari masrafların önemli kısmını yok ederken en üst düzeyde kontrol sağlamaktadır.
  Yazılımımız filo kiralama şirketlerine rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmıştır.
  Yazılımımız mevcut ve yeni sistemlerde şirketlerin mevcut sistemleri ile entegre olarak çalışmakta otomasyon ve kontrol özellikli uygulamalarda bütünleştirici olmaktadır. OPTIMUM kaza yönetiminde yazılım yaratmada uzman bir şirkettir.

  Filo kiralama şirketleri işlemcileri hasar yönetimi ve onaylamalarını yönetmek için otomatikleşmiş kuralları kullanmakta ve hizmet tedarik eden kuruluşlar tüm bu işlevler için en hızlı şekilde iş yetkisi ve zaman tasarrufu edinmektedirler.
  Tam kontrol ve güvenliği temin etmek için bu yöntem kapsamlı bir denetim için en kolay yoldur.

  Filo Kiralama Şirketleri için Faydalar

 • Tüm değer zincirini yöneterek maliyet tasarrufu sağlamak
 • Zaman Yönetimi-Yetki süreçleri temel alınarak otomatikleşmiş kurallarla standart hizmeti yöneterek zaman tasarrufu sağlamak
 • Evrak Yönetimi
 • Tamir Kalite Yönetimi
 • İkame Araç Yönetimi ile Bütünsel Çözüm
 • Rekabetçi çerçevede fiyatlandırılmış servislere kolay erişim
 • Ana faaliyetler üzerine odaklanarak idari masrafların düşürülmesi
 • Tüm denetim kontrolüyle performansı takip etmek
 • Servisler için Faydalar

 • Binlerce Filo Kiralama araçlarına online erişim
 • Evrak ve idari işleri azaltarak gelir üreten işlere daha fazla zaman ayırma olanağı
 • Otomasyon sayesinde hızlı iş yetkisine ulaşım
 • Online faturalama ödeme döngüsünü azaltarak nakit akışının iyileştirilmesi
 • OPTIMUM Bakım ve Onarım Yazılım Çözümleri

  Araç bakım ve tamirini yönetmenin en kolay yolu Optimum Bakım ve Onarım Yazılım Çözümleri ile yapılmaktadır.

  OPTIMUM Bakım ve Onarım yazılım çözümü araç bakım ve onarımı için talepte bulunma, yetki verme, faturalama ve ödemeyle ilgili idari masrafların önemli bir kısmını yok etmekte, en yüksek düzeyde kontrolü sağlamaktadır.
  Filo kiralama şirketleri onaylamaları yönetmek için otomatikleşmiş kuralları kullanmakta ve hizmet tedarik eden kuruluşlar tümü için en hızlı şekilde iş yetkisi ve zaman tasarrufu edinmektedirler.
  Tam kontrol ve güvenliği temin ederek bu yöntem kapsamlı bir denetim için en kolay yoldur.

  Filo Kiralama Şirketleri için Faydalar

 • Yetki süreçleri temel alınarak otomatikleşmiş kurallarla standart hizmeti yöneterek zaman tasarrufu sağlamak
 • Rekabetçi çerçevede fiyatlandırılmış bakım ve tamir servislerine standart,kolay erişim
 • Ana faaliyetler üzerine odaklanarak idari masrafların düşürülmesi
 • Tüm denetim kontrolüyle performansı takip etmek
 • Servisler için Faydalar

 • Binlerce Filo kiralama araçlarına online erişim
 • Evrak ve idari işleri azaltarak gelir üreten işlere daha fazla zaman ayırma olanağı
 • Otomasyon sayesinde hızlı iş yetkisine ulaşım
 • Online faturalama ödeme döngüsünü azaltarak nakit akışının iyileştirilmesi
 • OPTIMUM Satış Sonrası Hizmetler Yazılım Çözümleri

  Tam kontrol etmenin OPTIMUM yolu

  Her yıl, filolar için biz binlerce iş emrini işleme alıyoruz. Tüm bu deneyimler filo kiralama şirketleri vakalarında kullanmakta olduğumuz etkin süreçleri yansıtmaktadır.
  Çözümümüz, satış sonrası faaliyetleri için talepte bulunma, yetki verme, faturalama ve ödemeyle ilgili idari masrafların önemli bir kısmını yok etmekte, en yüksek düzeyde kontrolü sağlamaktadır.
  Yazılımımız filo şirketlerine rekabet avantajı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Çözümümüz mevcut ve yeni sistemler ile otomasyon ve kontrolü kaynaştıran çözümlere sahiptir. OPTIMUM satış sonrası tam kapsamlı bir süreç yaratan uzman bir kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.
  Yazılımımız mevcut ve yeni sistemlerde şirketlerin mevcut sistemleri ile entegre olarak çalışmakta otomasyon ve kontrol özellikli uygulamalarda bütünleştirici olmaktadır. OPTIMUM satış sonrası hizmet yazılımı yaratmada uzman bir şirkettir.
  Tam kontrol ve güvenliği temin ederek bu yöntem kapsamlı bir denetim için en kolay yoldur.

  Filo Kiralama Şirketleri için Faydalar

 • Satış sonrası faaliyetler için tüm değer zincirini yöneterek maliyet tasarrufu sağlamak
 •  Zaman Yönetimi-Yetki süreçleri temel alınarak otomatikleşmiş kurallarla standart hizmeti yöneterek zaman tasarrufu sağlamak
 • Evrak Yönetimi
 • Tamir Kalite Yönetimi
 • İkame Araç Yönetimi ile Bütünsel Çözüm
 • Rekabetçi çerçevede fiyatlandırılmış bakım ve tamir servislerine kolay erişim
 • Ana faaliyetler üzerine odaklanarak idari masrafların düşürülmesi
 • Tüm denetim kontrolüyle performansı takip etmek
 • OPTIMUM Bakım - Onarım Online Kontrol Yazılım Çözümleri

  Daha Hızlı, Daha Doğru Karar Almanın Yolu

  Doğru bilgi ile kısa sürede erişim sağlamanız için, filo etkinliğinizi en yüksek seviyeye çıkarmak için en iyi yol haritasını seçmenize olanak sağlarız. Araçlarımız ve sistemlerimiz araç seçiminizi ve bakım onaylamalarını düzenlemek için size yardımcı olacaktır.

  OPTIMUM Online Bakım Yetki ve Faturalama Yazılım Çözümü bakım ve onarımla ilgili talepte bulunmak için, yetki verme, faturalama ve ödemeyle ilgili idari masrafların önemli bir kısmını yok etmekte, en yüksek düzeyde kontrolü sağlamaktadır. Filo kiralama şirketleri süreç yönetimi onaylamalarını yönetmek için otomatikleşmiş kuralları kullanmaktadırlar ve hizmet tedarik eden kuruluşlar tümü için en hızlı şekilde iş yetkisi ve zaman tasarrufu edinmektedirler. Tam kontrol ve güvenliği temin ederek bu yöntem kapsamlı bir denetim için en kolay yoldur.

  Yazılımımız mevcut ve yeni sistemlerde şirketlerin mevcut sistemleri ile entegre olarak çalışmakta otomasyon ve kontrol özellikli uygulamalarda bütünleştirici olmaktadır.

  OPTIMUM satış sonrası hizmet yazılımı yaratmada uzman bir şirkettir.

  OPTIMUM Araç Gider Takip Yazılım Çözümleri

  Karşılaştırıcı-Araç Ayrıntıları Hakkında Daha İyi Bilgilendirilme Sağlamanın Yolu

  Bizim karşılaştırıcı hizmetimiz bilgi temeline dayanarak araç seçimi işlemlerinde benzeri olmayan kararlı bir olgu temelinde geliştirilmiştir. Belirli araçlar için ve önceden tanımı yapılmış bir format çerçevesinde Öngörülen Servis, Bakım ve Tamir maliyetlerinin karşılaştırmasının  yapılmasına olanak sağlar.

  Zaman ve Mesafe parametreleri aynı zamanda araç kategorileri seçilir. Seçilmiş kategorilerde, maliyetleri karşılaştırılır ve tam kapsamlı aydınlatılmış /altı çizilmiş raporlar halinde sunulur. Size en hızlı şekilde en iyi seçenekleri belirlemenize olanak sağlayacak, anlaşılması kolay grafik ve tabloların görüntülenmesi sağlanır.

  Araç seçim kararlarınızda bilgisinin edinimi için uygun maliyetli bir yoldur.