TR / ENG

Operasyonel Filo - Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü Süreç Çözümleri

Önde gelen filo kiralama yöneticileri, rollerinin maliyet yönetiminden daha fazla bir olgu olduğunu çok iyi bilirler; bu aynı zamanda risk yönetimini de kapsamaktadır. Riskler önlenebilir kayıp verimliliği, artan maliyetler, kazalardan ötürü yaralılar ve hatta ölümler olarak tanımlanabilir. İş ortaklığımızın temelinde, önde gelen filo kiralama şirketlerinin çalışanları ile onlara maliyetlerini ve risklerini yönetebilmeleri konusunda yardımcı olmak bulunur.

Biz Türkiye’de yer alan filo kiralama sektörünün SSH yönetiminde, risk hafifletmede ve teknolojik çözümlerde yer alan önde gelen bağımsız hizmet tedarikçisi bir kuruluşuz.

Türkiye’de filo kiralama yönetici ve işlemcilerinin ihtiyaçlarını 40 yıldan fazla olan hizmet deneyimimizle karşılayarak, risk ve maliyetlerde oluşan karmaşıklığı azaltırken, verimliliği ve güvenliği artıracak çözüm yelpazesi sunarız.

Hasar Yönetim Süreç Çözümleri

Modüler yaklaşımla, uçtan uca veya uyum içinde ve de mevcut yeteneklerinizi tamamlayacak çözümler sunarız. Bu hızla değişim gösteren ortamda kendinizi güçlendirmeyi, yeteneklerinizi geliştirmeyi ve de farklılaşmanızı devam ettirmeyi kolaylaştırır.
Ürün yelpazemizi sürekli iyileştiren ve geliştiren gelişmelerden yararlanarak dünyada yükselmekte olan en iyi uygulamalar ile uyumluyuz. Yerel olarak en uygun yerel çözümleri temin eder, yeni ve iyileştirilmiş ürün ve hizmetleri belirgin bir şekilde devam eden yatırımlar için uygularız.

Vaka Yönetim Süreç Çözümleri

Modüler yaklaşımla, uçtan uca veya uyum içinde ve de mevcut yeteneklerinizi tamamlayacak çözümler sunarız. Bu hızla değişim gösteren ortamda kendinizi güçlendirmeyi, yetinizi geliştirmeyi ve de farklılaşmanızı devam ettirmeyi kolaylaştırır.

Ürün yelpazenizi sürekli iyileştiren ve geliştiren gelişmelerden yararlanarak dünyada yükselmekte olan en iyi uygulamalar ile yakın ilişkideyiz. Yerel olarak en uygun yerel çözümleri temin eder, yeni ve iyileştirilmiş ürün ve hizmetleri belirgin bir şekilde devam eden yatırımlar için uygularız.

İkame Araç Yönetimi Süreç Çözümleri

Arızalar en özenle üretilmiş araçlarda bile görülür. İkame araç yönetimi hasar yönetiminin çok önemli bir kısmını teşkil eder, zira bu süreç sürücü ile sürekli bir bağ içindedir. OPTIMUM, ikame araç yönetimini iş süreci destek ve yazılım çözümleriyle birleşik programlı bir çözüm haline getirmiştir. İkame Araç Yönetim Çözümleri filo kiralama şirketlerine rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmıştır. OPTIMUM mevcut veya yeni sistemlerde entegrasyon, otomasyon ve kontrol sistemlerini bütüncül hale getirerek çözümler üretmiştir.

OPTIMUM ikame araç yönetiminde otomasyon ve kontrol sistemi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.

Zaman Yönetimi Süreç Çözümleri

Zaman yönetimi satış sonrası süreçlerde harcanan aşırı zaman boyutunu bilinçli olarak kontrol etmek amacıyla, bilhassa etkinliği, etkenliği ve verimliliği artırmak için oluşturulmuş planlama ve uygulama sürecidir.

Zaman yönetimi karlı bir gelecek için bir gereksinmedir.
OPTIMUM’ un çözümü süreç, araç, teknik ve yöntem bileşkesi olarak nitelendirilir. OPTIMUM zaman yönetimini iş süreci destek ve yazılım çözümleriyle birleşik programlı bir çözüm haline getirmiştir. Zaman Yönetim Çözümleri filo kiralama şirketlerine rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmıştır.
OPTIMUM mevcut veya yeni sistemlerde entegrasyon, otomasyon ve kontrol sistemlerini bütüncül hale getirerek çözümler üretmiştir.

OPTIMUM zaman yönetiminde otomasyon ve kontrol sistemi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.

Evrak Yönetimi Süreç Çözümleri

Evrak yönetimi sistemi, evrakı izlemek ve muhafaza etmek için uygulanan bir sistemdir. Bu sistem aynı zamanda farklı kullanıcılar tarafından geliştirilmiş farklı sürümleri izleme kapasitesine sahiptir.
Evrak yönetimi karlı bir gelecek için bir gereksinmedir.
OPTIMUM evrak yönetimini iş süreç destek ve yazılım çözümleriyle birleşik programlı bir çözüm haline getirmiştir. OPTIMUM mevcut veya yeni sistemlerde entegrasyon, otomasyon ve kontrol sistemlerini bütüncül hale getirerek çözümler üretmiştir.
OPTIMUM evrak yönetiminde otomasyon ve kontrol sistemi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.

Proforma Fatura Onay Süreç Çözümleri

Karlı bir gelecek için maliyet kontrolü bir gereksinimdir. Proforma fatura süreci en uygun hasar maliyetinin tutarı üzerinden bilinçli bir kontrol süreci oluşturur.

Yerel taleplere ve kalite standartlarına uyarak, tedarikçilerimiz hizmet standartları ve garanti tedariki üzerine anlaşmaya girerler.
Biz onların etkin olan iyileştirme tanımlamaları, maliyetleri ve müşteri hizmeti ve düzenli performans gözetim fırsatları ile oldukça yakın olarak çalışırız.
Biz hasarların ve tamir sürecinin her adımını tam kapsamlı şeffaf olarak iş, malzeme ve tamir maliyetlerini ve diğer maliyetler ile tamir kalitesini ve müşteri memnuniyetini de esas alarak gözetleriz.
Siz bilginiz ile müşterilerinizi rahatlatabilirsiniz; onlar vaka olayında güvenilir birine sahip olmak isteyeceklerdir ve profesyonel çerçevede tamir sürecinin uygun maliyete hızlı bir şekilde tamamlanmasını isteyeceklerdir.

Onarım Kalite Yönetimi Süreç Çözümleri

Tamir kalitesi en uygun ifadeyle yeniden pazarlama değeri yaratılması açısından bir gereksinimdir. Diğer bir ifadeyle, tamir kalitesi dolaysız ek maliyet olarak nitelenebilir. Tamir kalite yönetimi en uygun ifadeyle yeniden pazarlanan araç değerinin üzerinde bilinçli bir kontrol sürecini teşkil eder.

OPTIMUM yılda 500.000’nin üzerinde hasar ve vaka yöneterek entegre programlı iş süreci destek ve yazılım çözümlerine sahiptir.

OPTIMUM’ un çözümü, süreçlerin, araçların, teknik ve yöntemlerin bir bileşkesi olarak tasarlanmıştır. OPTIMUM mevcut ve yeni sistemlere entegrasyon, otomasyon ve kontrolü entegre eden çözümlere sahiptir.

OPTIMUM onarım kalite yönetim sürecinde otomasyon ve kontrol işlevi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.

Rücu Yönetimi Süreç Çözümleri

OPTIMUM etkin ve hızlı bir tamir süreci temin ederek meydana gelen vakaları gözden geçirir ve potansiyel rücu boyutunu değerlendirir.

Vaka olarak sık sık karşılaşıldığı üzere, oto vakaları diğer tarafı kapsamakta ve diğer tarafın zararını karşılamayı temin ederek kapsamlı bir kaynak ve ihtisas sahibi bir uzman kontrolü gerektirir.

OPTIMUM’ un oluşturduğu çözüm vaka ve hasarlı mala en uygun geri kazanımı sağlayarak sizin için en üst düzeyde maliyet iyileştirmesi sağlar. Ekibimiz her vakayı anlaşılır bir ihmal ve potansiyel bir rücu olarak gözlemler.

Tedarik Zinciri Ağı Yönetim Süreç

Tamir sektörüne yeni bir yaklaşımla, OPTIMUM, hizmet sunumunda yeni standartlar tanımladı. OPTIMUM çözümleri birleşik programlı vaka yönetimidir; bu yazılım çözümleri, Sigorta, Filo Kiralama şirketleri ve Servisler içindir. Bizim ileri vaka yönetimi çözümümüz, araç tamir deneyimi ve önemli boyutta müşteriye hizmet sunma işlevini kapsar.

Bizim hizmet değerlendirmemiz masa üstü, dijital ve tesis içi görüntüleme hizmetlerini ihtiva eder. Biz ülke genelinde tedarik ağları geliştirdik.

Her yıl, binlerce vakayı işleme tabi tutuyoruz. Tüm bu deneyimler çerçevesinde, Türk filoları için kullanmakta olduğumuz etkili süreçler mevcut. Hizmetimiz filo kiralama kuruluşlarına filo yöneticilerine ve sürücülere tatmin edici kazanç sağlıyor.

 • Çağrı merkezleri her an servislerin bildirimlerini başlatmak için onlara kolaylık sağlamak amacıyla hizmet vermektedirler
 • Tüm süreç için servislere bir temas noktasından hizmet verilmekte bu da oluşan etkiyi azaltıcı ve verimliliği artırıcı bir unsur olmaktadır
 • Tüm süreç ve bildirimler online olarak gerçekleşmekte, yönetime ve bilgiye erişimi hızlandırmakta, böylece siz de sürekli olarak bilgilendirilmiş ve en kısa zamanda da yola devam etme olanağını bulabilirsiniz.
 • Ülke çapında, tercih edilen garantili onarım ağına, hızlı onarım olanakları ve de aynı zamanda ücretsiz olarak aracı çekmek ve indirmek gibi hizmetler maliyetleri düşürmektedir
 • Hasar bütüncüllüğü temin edilmekte, tüm onarım ve çözümleme faaliyetleri kapsamlı olarak kontrol ve takip edilmektedir.
 • Hasar Merkezleri Ağı Yönetim Süreç Çözümleri

  Tamir sanayine yeni bir yaklaşımla, OPTIMUM, hizmet sunumunda yeni standartlar tanımladı. OPTIMUM ‘un çözümleri birleşik programlı vaka yönetimidir; bu yazılım çözümleri, Sigorta, Filo Kiralama ve Servisler içindir.

 • Bizim ileri vaka yönetimi çözümümüz, araç tamir deneyimini ve önemli boyutta müşteriye hizmet sunma işlevini kapsar.
 • Bizim hizmet değerlendirmemiz masa üstü, dijital ve tesis içi görüntüleme hizmetlerini kapsar.
 • Biz ülke genelinde geniş tedarik ağları geliştirdik. Bunlar profesyonel tamirciler ve tedarikçiler olup bunları biz doğrudan yönetmekteyiz.


 • Yerel taleplere ve kalite standartlarına uyarak, tedarikçilerimiz hizmet standartları ve garanti tedariki üzerine anlaşmaya girerler. Biz onların etkin olan iyileştirme tanımlamaları, maliyetleri ve müşteri hizmeti ve düzenli performans gözetim fırsatları ile oldukça yakın olarak çalışırız. Biz hasarların ve tamir sürecinin her adımını tam kapsamlı ve şeffaf olarak, iş, malzeme, onarım ve diğer maliyetler ile tamir kalitesini ve müşteri memnuniyeti unsurları çerçevesinde dikkate alırız. Siz bilginiz ile müşterilerinizi rahatlatabilirsiniz; onlar vaka olayında güvenilir birine sahip olmak isteyeceklerdir ve profesyonel çerçevede tamir sürecinin uygun maliyete hızlı bir şekilde tamamlanması için talepte bulunacaklardır.

  Komple Hasar Yönetim Süreç Çözümleri

  Filo Kiralama Şirketlerine en iyi şekilde uyum sağlayan komple hasar yönetim destek hizmeti, ilk ihbardan, sürücünün yol hareketliliğini, vaka yönetimini, tamir yönetimini ve kuruluş içi mühendisliğini, ve konsolide edilmiş faturalama ve raporlama işlevlerini içerir.

  Filo yöneticileri araçların çarpışmalarını hayatın talihsiz bir gerçeği olarak görürler. Güvenlik tehdidi olmasından öte, değer kaynaklarının tüketen bir maliyet yapılanması olarak da değerlendirirler. Bizim kapsamlı hasar yönetimi hizmeti kuruluşunuza, size ve sürücülerinize külfet teşkil eden hasar maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

  OPTIMUM yılda 500.000’nin üzerinde hasar ve vaka yöneterek birleşik programlı iş süreci ve yazılım çözümlemelerine sahiptir. OPTIMUM’un çözümü süreçlerin, araçların, teknik ve yöntemlerin bir bileşkesi olarak tasarlanmıştır.
  OPTIMUM mevcut ve yeni sistemlere entegrasyon, otomasyon ve kontrolü bütünleştiren çözümlere sahiptir. OPTIMUM komple hasar yönetim sürecinde otomasyon ve kontrol işlevi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.

  Ağır Hasarlı Araç Süreç Çözümleri

  Ağır Hasarlı Araç Süreç Destek Hizmetleri kapsamı, bizim online olarak önerdiğimiz kazançlı bir gelecek için yenilikçi bir sistem gereksinmesidir. OPTIMUM ağır hasarlı araçlar için birleşik programlı yazılım çözümlerine sahiptir. OPTIMUM’ un çözümü süreç, araç, teknik ve yöntemlerin bir bileşkesi olarak tasarlanmıştır. OPTIMUM mevcut ve yeni sistemlere entegrasyon, otomasyon ve kontrol sistemlerini bütünleştiren çözümlere sahiptir.

  Risk-Veri-Bilgi Yönetimi Süreç Çözümleri

  Risk veri ve bilgi yönetimi kuruluşun boyutuna bakmaksızın her hangi bir risk yönetiminin başarısında anahtar bir unsuru teşkil eder. OPTIMUM mevcut ve yeni sistemlere otomasyon ve kontrolü bütünleştiren çözümlere sahiptir. OPTIMUM yönetim ve risk veri bilgileri sürecinde otomasyon ve kontrol işlevi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.

  Eğitim Süreçleri

  OPTIMUM gecikme ve masrafları azaltarak ve müşterilerin karşılaştığı sıkıntılı zaman sorununu edindiği deneyimi ile iyileştirerek bilgi aktarım sürecini modernize etti. Gelişmiş yazılımımızla, müşterilerle olan ilişkilerinizin benzersiz ve kritik safhasında, sizin ilgili kadronuzu eğiterek konu üzerinde uzmanlaşmasını sağlamak bizim uzmanlık alanımızdır. Kadronuz karmaşık süreçlerin üstesinden gelecek şekilde eğitilecek ve uzmanlaşacaktır.

  Bakım & Tamir Yönetim Süreç Çözümleri

  OPTIMUM bakım ve tamir platformları, filo araçlarının tipik yaşam döngüsündeki kritik safhaları kapsamaktadır. Platform, farklı seçenekleri mümkün olmayarak, tüm işlemlerin hızlı bir şekilde, etkin olarak düşük maliyet ve yönetimsel hassasiyet derecesiyle tamamlanmasını temin ederek filoları, sürücüyü ve de tedarikçiyi tedarik zinciri içinde hiçbir sorun meydana gelmeksizin tüm birimleri birbirine bağlar. Platform bakım ve tamir işlemlerinde filoları alternatifi olmayan kontrol uygulamalarına tabi tutar. Tamirciler, araçların yola çıkmasını sağlamak için düşük maliyetle oluşacak hızlı ve etkin teknikler kullanırlar. Filolar;

 • Ön onaylı çalışma ve etkili yönetim ile masrafların azaltılması
 • Mevcut ve yeni tamirciler ile çalışılması
 • Ana izleme ve kontrol yapmak
 • Birbirine benzer uygulamalar ile markalaşmış internet portalı ve iletişimleri destekleme
 • Bu maddeler filo kiralama faaliyetini idare etmek için en basit ve en iyi yoldur. OPTIMUM’ un çözümü süreçlerin, araçların, teknik ve yöntemlerin bir bileşkesi olarak tasarlanmıştır. OPTIMUM mevcut ve yeni sistemlere entegrasyon, otomasyon ve kontrolü bütünleştiren çözümlere sahiptir. OPTIMUM proforma fatura onay sürecinde otomasyon ve kontrol işlevi yaratan bir uzman kuruluş olarak dikkate alınmalıdır.